NA STRÁNKÁCH ŠKOLY SE PRACUJE. INFORMACE POSTUPNĚ DOPLŇUJEME. ÚPLNOU FUNKČNOST PŘEDPOKLÁDÁME OD 1. ÚNORA 2015.
 
Jsme základní škola rodinného typu.


Výchova: Zdravý životní styl – škola bez stresu, šikany a drog. „Chodím do školy rád :))“

Vzdělávání: „Chci hodně znát a umět, učitel mi pomůže!“

 

ZŠ Obříství - aktuální informace

Informace pro rodiče
Výsledky dějepisné olympiády 2014/2015

ZŠ Obříství - akce školy

6. třída pomohla dětem v Etiopii
Fotbalisti ze čtvrté a páté se umístili na druhém místě.