Jsme základní škola rodinného typu.


Výchova: Zdravý životní styl – škola bez stresu, šikany a drog. „Chodím do školy rád :))“

Vzdělávání: „Chci hodně znát a umět, učitel mi pomůže!“

ZŠ Obříství - aktuální informace

Výsledky dějepisné olympiády 2014/2015
Celé Česko čte dětem 2014

ZŠ Obříství - akce školy

Fotbalisti ze čtvrté a páté se umístili na druhém místě.
Výsledky dějepisné olympiády 2014/2015