NA STRÁNKÁCH ŠKOLY SE PRACUJE.
 
Jsme základní škola rodinného typu.


Výchova: Zdravý životní styl – škola bez stresu, šikany a drog. „Chodím do školy rád :))“

Vzdělávání: „Chci hodně znát a umět, učitel mi pomůže!“

 

ZŠ Obříství - aktuální informace

Rozhodnutí o přijetí
Výsledky dějepisné olympiády 2014/2015

ZŠ Obříství - akce školy

Ukázky pana učitele Titěry
6. třída pomohla dětem v Etiopii