Jsme základní škola rodinného typu.


Výchova: Zdravý životní styl – škola bez stresu, šikany a drog. „Chodím do školy rád :))“

Vzdělávání: „Chci hodně znát a umět, učitel mi pomůže!“

ZŠ Obříství - aktuální informace

Zde je přehled, jaké sešity je potřeba koupit.
Další sběr v záři.

ZŠ Obříství - akce školy

Fotbalisti ze čtvrté a páté se umístili na druhém místě.
Výsledky dějepisné olympiády 2014/2015