info zš obříství

Klub přátel školy

Klub přátel školy přispívá svou činností ke zlepšení podmínek vzdělávání a podporuje kulturní a vzdělávací akce pro děti.

Hospodaření KPŠ:
Příjmy: 
- výnosy z pořádaných kulturních a společenských akcí
- dobrovolné finanční příspěvky poukazované na konto KPŠ
- pravidelné roční finanční příspěvky 250,-Kč 
(platí se do konce listopadu třídnímu učiteli nebo v kanceláři školy)
Výdaje:
- nákup finančně náročnějších moderních pomůcek a zařízení pro výuku 
a chod školy
- finanční zajišťování kulturních a společenských akcí
- odměny pro studijně úspěšné a aktivní žáky školy

Zástupci rodičů do KPŠ v roce 2016/2017:

1. třída: pan Cingroš, paní Grznárová
2. třída: paní Vacková, paní Formánková
3. třída: paní Libá, paní Pelcová
4. třída: paní Bártová, paní Votipková
5. třída: paní Kocourková, pan Petrlík
6. třída: paní Gutmanová, paní Váňová
7. třída: pan Dvořák
8. třída: paní Korbelová, pan Tockstein
9. třída: paní Kohoutová, paní Tůmová

Stanovy spolku KPŠ