info zš obříství

Kroužky

Vážení rodiče,
nabízíme Vám pro vaše děti možnost navštěvovat ve školním roce 2016/17 tyto kroužky:

  • Keramický a výtvarný kroužek - Mgr. Eva Flíčková, Jitka Dvořáková středa 14.30-16.00 hodin, 1.-5. třída
  • Pěvecký sbor - Mgr. Alice Ekertová pondělí 13.30-14.15 1.-5.třída
  • Sportovní kroužek - Mgr. Zuzana Švihlová středa 11.30 – 12.15 hodin 1. třída  - NOVĚ
  • Sportovní kroužek - Mgr. Martina Petrlíková středa 12.20 – 13.05 hodin 2.- 3. třída
  • Informatika - Mgr. Kateřina Najmanová čtvrtek 13.10.- 13.55 hodin 2. – 5. třída
  • Florbal - Mgr. Svatopluk Šenk pátek od 12. 20 – 13.05 hodin 3. - 5. třída
  • Florbal - Mgr. Svatopluk Šenk podle přihlášených od 14.45 hodin 6. – 9. třída
  • Hudební kroužek - Mgr. Milena Jachková středa 14.50 - 15.35 hodin 6. - 9. třída
  • Konverzace v AJ - Mgr. Kateřina Najmanová pátek 13.30 -14.15 hodin 6.-9. třída

- Vybraný kroužek označte křížkem, popř. napište, že nemáte zájem.

- Kroužek bude otevřen při naplnění potřebným počtem zájemců (cca 12)

- Zájemci se přihlašují na celé pololetí.

- Kroužky zahajují svou činnost v týdnu od 3. 10. 2016, končí 31. 5. 2017

- Zápisné do kroužku na pololetí činí 400,-- Kč, 500 Kč kroužek výtvarný. Částku uhraďte do 31. 10. 2016

 - Placení kroužků na účet školy 209128515/0300, pouze částku za kroužek a přesnou identifikaci platby.

- Do kroužku se mohou zapsat i děti, které nejsou žáky ZŠ Obříství.

- Může dojít ke změně termínu vzhledem k požadavkům většiny přihlášených žáků.

- Na 2. stupni bude nabízena od listopadu hodina týdně navíc pro budoucí studenty středních škol-příprava na přijímací zkoušky (8., 9. ročník zdarma)

- Na 2. stupni je především doporučováno, aby se žáci s výrazným výtvarným nebo hudebním talentem přihlásili do ZUŠ s ohledem na výběr budoucího studijního oboru.