info zš obříství

Školní družina

Po zdárném rozjezdu školní družiny a aklimatizování nových prvňáčků, Vám přinášíme krátké zprávičky z činnosti školní družiny. Září bylo krásné a sluncem prohřáté, přálo pohybovým aktivitám na školním hřišti, takže děti většinou trávily čas venku. Kolektivní hry byly určeny k seznamování a poznávání jeden druhého. Pravda je, že dvacet malých človíčků vstoupilo do další etapy svého života. Někteří z nich už mají i starší kamarády a učí se od nich spoustu věcí.Je krásné pozorovat, jak starší pomáhají mladším a ti mladší leckdy stáhnou ke hře naopak ty starší. Začínají nová přátelství.
     V současné době období října se soustřeďuje naše činnost na podzimní období. Děti jsou každý den seznamovány s tímto ročním obdobím formou vyprávění nějakého příběhu, nebo četbou pohádky. Na základě získaných informací tematicky vytváří své výtvory. Kreslí obrázek, modelují, stříhají a lepí, poté svůj výtvor před všemi prezentují. Učí se obhájit svoji práci a správné rétorice. V současné době vytváří krásné podzimní dekorace do oken a na výzdobu školy. Budou také pracovat s přírodním materiálem - výroba strašidýlka a pokud budou chtít vyrobí si i něco z dýní. Výrobky je možné většinou vidět ve vestibulu školy, kterými je vyzdoben. 
     V družině se také děti dozví spoustu zajímavých věcí z oboru environmentální výchova a nezůstává pouze u slov. Musíme zvláště pochválit děvčátka ze třetí třídy, která velmi často a dobrovolně uklízí školní hřiště od odpadků, je to EKO- tým vyzbrojený gumovými rukavicemi a odpadovými pytli. V letošním roce dobrovolně tento tým posílila i holčička z první třídy. Velmi si vážíme jejich práce, jsou příkladem starším žákům naší školy a veřejnosti, která naše školní hřiště také užívá. Tímto bychom i rády oslovily čtenáře našeho školního webu s prosbou o papíry na kreslení, stříhání a lepení pro malé děti, nikoliv nové, ale i z jedné strany potištěné, jakékoliv velikosti a barvy. Vše se zde využije a zpracuje. Děkujeme rodičům, kteří již papírem do školní družiny přispěli.
                                                             Přejeme krásné podzimní dny.
                                                                                                                                      Jitka Dvořáková a Hana Bílá