info zš obříství

Sponzoři

 Velmi děkujeme:

  • mamince K. Korbelové za věcný sponzorský dar (výzdoba a didaktické pomůcky)


Velmi si ceníme pomoci rodičů, kteří se rozhodli, že nám přispějí na pomůcky pro žáky.

V roce 2011 jsme obdrželi na ONIV, tj ostatní neinvestiční náklady částku 136 571 Kč. Z této částky se platí podle zákona nemocenská zaměstnanců, která činila v roce 2011 celkem  46 373 Kč, dále se platí povinné pojištění zaměstnanců ve výši 19 359 Kč. Ze zůstatku jsme mohli nakoupit učebnice, přičemž 1 učebnice stojí v průměru 120 Kč. Dále je třeba nakoupit ostatní pomůcky mapy, pomůcky do fyziky, přírodopisu, počítače, atd. Z projektu EU peníze do škol jsme zakoupili interaktivní systémy. Objevila se nabídka interaktivních učebnic. Bohužel na tento nadstandard finanční prostředky již nemáme. Z těchto důvodů velmi vítáme pomoc rodičů, případně dalších sponzorů. V roce 2011 nám přispěli rodiče Schusterovi a Kejlovi, v roce 2012 Koucourkovi a Královi na nákup těchto učebnic. Děti  jsou nadšené a práce je baví, a proto jim touto cestou velmi děkujeme.
 

Ve školním roce 2012/2013 děkujeme rodičům těchto žáků za finanční sponzorský dar na nákup učebnic, interaktivních učebnic a pomůcek:
Majdalenka Králová, Anička Kocourková, Thejka Schusterová, Karolínka Blažková, Eliška Pokorná, Bára Křížová, Dominik Rezner, Klárka Korbelová, Pavel Kejla

 

Velmi si Vaší pomoci vážíme!!!