Bakaláři ZŠ Obříství
menu ZS OBRISTVI
Zpět Preventivní program Unplugged

Preventivní program Unplugged

04. 04. 2022
|
Mgr. Kateřina Najmanová
|

Ve druhém pololetí tohoto školního roku se žáci šestých tříd účastní programu Unplugged. Jedná se o školní program prevence užívání návykových látek ve dvanácti lekcích. Vychází z principu komplexního vlivu sociálního prostředí, v nichž se představují a procvičují různé druhy chování, aby byly posíleny postoje a dovednosti, které pomáhají odolávat tlakům užívat drogy.

Cílem tohoto přístupu je vybavit dospívající konkrétními dovednostmi, aby dokázali odolávat vlivům sociálního prostředí. Během lekcí se u žáků budou rozvíjet životní (sociální) dovednosti, např. schopnost vážit si ostatních a respektovat je, vytvářet pozitivní vztahy s rodinou a přáteli, efektivně naslouchat a komunikovat, věřit ostatním a nevyhýbat se odpovědnosti. Všechny tyto dovednosti by měly pomoct zamezit či alespoň oddálit rizikové chování dětí.

Dalším cílem je podporovat žáky, aby se dozvěděli o drogách i o zdravotních následcích jejich užívání pravdivé informace.