Bakaláři ZŠ Obříství
menu ZS OBRISTVI

SPŠ

Hospodaření SPŠ

Příjmy:

 • výnosy z pořádaných kulturních a společenských akcí
 • dobrovolné finanční příspěvky poukazované na konto SPŠ
 • pravidelné roční finanční příspěvky 300,-Kč
 • (platí se do konce listopadu na č. účtu: 211684174/0300)

Výdaje

 • nákup finančně náročnějších moderních pomůcek a zařízení pro výuku a chod školy
 • finanční zajišťování sportovních, kulturních a společenských akcí
 • odměny pro studijně úspěšné a aktivní žáky školy

Zástupci rodičů do SPŠ v roce 2021/2022

 • 0. třída: paní Kocánková
 • 1. třída: paní Balonová
 • 2. třída: paní Gichselová
 • 3. třída: paní Šálová
 • 4. třída: paní Špicová
 • 5. třída: paní Kinkalová
 • 6. třída paní Segertová
 • 7.A : pan Cingroš
 • 7.B : paní Vokounová
 • 8. třída: paní Formánková
 • 9. třída: pan Štěpánek

Dokumenty ke stažení